Головне територіальне управління юстиції 
у Дніпропетровській області 

49027, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 21-А  
тел. +380 562 46-70-65, (факс) 39-85-91  
e-mail: info@dp.minjust.gov.ua, http://www.obljust.dp.ua  
Прийомні години: Пн.- Чт. з 9.00 - 18.00  
Пт. з 9.00 - 16.45  
Обідня перерва: з 13.00 - 13.45  
 
   Головна
сторінка
 Головне територіальне
управлiння юстицiї
 Управління
державної реєстрації
 Прийом
громадян
 Каталог послуг
громадянам
 Каталог послуг
юридичним особам
 Форум  Фотоальбом  Профспілка  Протидія корупції  Телефони довіри  Результати роботи
Органи та установи юстиції
Інформація
Надання адміністративних послуг
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
Доступ до публічної інформації
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА:
питаєте - відповідаємо
Регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Євросуду з прав людини
Міжнародна правова допомога у цивільних, сімейних та кримінальних справах.
Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Дн-ській області
Консультативно - громадська рада при Головному управлінні юстиції у Дн-ській області
Фінансовий моніторинг юридичних послуг
Юридичні консультації: актуальні питання громадян
Зразки документів, що оформлюються за прави-
лами, встановленими НПА, відповідно до компетенції
Проекти рішень, що підлягають обговоренню
Актуальні питання з роботи органів юстиції
Співпраця
Банери
Сьомий конкурс з відбору адвокатів
Інформація для громадян які приїхали з АРК та м. Севастополь Міністерство юстиції України Верховна Рада України
Президент України Кабінет Міністрів України
Офіційний вісник України Бюлетень Міністерства юстиції України
ЦППКПЮ

 

Результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2009 році.

Результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2009 році.

Протягом 2009 року Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини (далі - Урядовий уповноважений) вживались заходи з метою забезпечення належного здійснення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, а також забезпечення належного виконання рішень Європейського суду з прав людини та звітування про хід виконання перед Комітетом Міністрів Ради Європи.

Щодо представництва України в Європейському суді з прав людини (далі - Європейський суд)

У порівнянні з іншими державами за кількістю справ на розгляді Європейського суду України перебуває на третьому місці після Росії та Туреччини. Станом на 31 грудня 2009 року в Європейському суді на розгляді загалом перебуває 199300 справ проти держав-сторін Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи те, що на січень 2009 року їх налічувалось 97300. З них 10000 справ проти України, що складає 8,4 % від загальної кількості справ.

За 2009 рік Європейським судом було розглянуто 163 справи проти України (у 2008 році 138 справ) та винесено 4 ухвали про затвердження умов дружнього врегулювання спору між Україною та заявниками.

Переважну більшість проблем, які призводять до констатації Європейським судом порушення Україною положень Конвенції, складають наступні:

- невиконання або тривале виконання рішень національних судів;

- тривале провадження досудового слідства у кримінальних справах та тривалий розгляд справ судами;

- погане поводження щодо особи, яка перебуває під контролем держави;

- неналежне розслідування скарг осіб на погане поводження з боку співробітників правоохоронних органів під час затримання та/або тримання під вартою;

- неналежні умови тримання, а також ненадання належної медичної допомоги особі в місцях попереднього ув'язнення та в місцях виконання покарань;

- недоліки законодавства та адміністративної практики, які призводять до свавільного, без належної законної підстави, тримання особи під вартою, включно з випадками взяття під варту з метою вирішення питання про екстрадицію;

- неефективність розслідування кримінальних справ, яке проводилось правоохоронними органами за фактами смерті, зникнення осіб;

- порушення прав на справедливий суд, пов'язані із практикою судів щодо оцінки доказів у кримінальній справі, зокрема, практики, за якої обвинувальні вироки національних судів вирішальною мірою ґрунтувалися на зізнавальних показаннях особи, які були дані на досудовому слідстві як свідком, і, відповідно, з порушенням права особи на захист.

Необхідно зазначити, що Європейський суд вперше вирішив застосувати процедуру "пілотного" рішення щодо України. 15 жовтня 2009 року Європейським судом було постановлене рішення у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України", яке стосується невиконання рішень національних судів.

У зазначеному рішенні Європейський суд констатував, що у справі заявника мало місце порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції, а також статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку із невиконанням рішень національних судів винесених на користь заявника.

Відповідно до практики Європейського суду, процедура "пілотних рішень" застосовується у разі існування структурної проблеми в національному правопорядку (чи то в законодавстві, чи то в судові чи адміністративній практиці), проявом якої є велика кількість рішень Європейського суду, в яких констатовані аналогічні порушення, а також надходження нових заяв, спричинених тією самою проблемою.

Про систематичний характер проблем, пов'язаних з невиконанням або тривалим виконанням рішень національних судів, свідчить той факт, що на цей час Європейським судом постановлено 363 рішення, в яких констатовані порушення положень Конвенції, аналогічні тим, які мали місце у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України". Крім того, у Європейському суді знаходиться приблизно 1400 заяв проти України, які повністю або частково стосуються цієї проблеми, і кількість таких заяв постійно зростає.

З огляду на зазначене вище, Європейський суд зобов'язав державу:

1. Невідкладно - не пізніше ніж упродовж одного року від дати, на яку рішення Європейського суду набуває статусу остаточного, - запровадити ефективний засіб юридичного захисту або комплекс таких засобів, спроможних забезпечити належне відшкодування за невиконання або затримки з виконанням рішень національних судів відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду.

2. Упродовж одного року від дати, на яку це рішення набуде статусу остаточного, надати відповідне відшкодування всім заявникам, заяви яких були подані до Європейського суду та які стосуються виключно тривалого невиконання рішень національних судів, за виконання яких держава несе відповідальність, а також скарг про відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо такого невиконання.

З метою надання можливості виконати зазначені зобов'язання на цей час Європейський суд зупиняє провадження у справах, які стосуються зазначених питань.

Міністерство юстиції України листами від 13 жовтня 2009 року № 33-9/566, від 27 жовтня 2009 року № 33-9/4463, а також Урядовий уповноважений у своїх поданнях про виконання рішень Європейського суду, які набули статусу остаточних, повідомляли Кабінет Міністрів України про рішення Європейського суду в справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" та про заходи, які необхідно вжити з метою його виконання.

З метою виконання згаданого вище рішення було розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання Європейського суду з прав людини у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України"". Цим проектом визначається план першочергових заходів, які мають вжити органи держави для усунення системних проблем, що призводять до невиконання рішень національних судів.

У червні 2009 року до Регламенту Європейського суду було внесено зміни, пов'язані із черговістю, за якою Європейський суд розглядає справи. Крім того, набрав чинності Протокол № 14 до Конвенції, після підписання його ратифікації Російською Федерацією. Таким чином, в першу чергу мають розглядатись справи, які стосуються важливих та невідкладних питань відповідно до критеріїв, встановлених Європейським судом.

Щодо виконання рішень Європейського суду

Протягом 2009 року 104 рішення Європейського суду набули статусу остаточного.

На виконання рішень Європейського суду з державного бюджету було сплачено 7 939 067,82 грн.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" рішення Європейського суду є підставою для повторного розгляду справи (процедура restitutio in integrum).

Урядовий уповноважений письмово роз'яснює заявникам їх право звернутися до відповідного суду за переглядом рішення національного суду на підставі рішення Європейського суду з прав людини.

Так, наприклад, 18 березня 2009 року набуло статусу остаточного рішення Європейського суду в справі "Савіни проти України", у якому було констатовано порушення права заявників на повагу до приватного та сімейного життя, у зв'язку з тим, що аргументи, якими національні органи обґрунтовували рішення про відібрання дітей від батьків, не були достатніми для виправдання такого серйозного втручання з боку держави у сімейне життя заявників. Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду заявникам було роз'яснено їх право звернутись до суду за переглядом рішення національного суду про відібрання дітей від батьків. На підставі скарги подружжя Савіних про перегляд справи у зв'язку із винятковими обставинами Верховним Судом України були скасовані попередні рішення національних судів про позбавлення їх батьківських прав, а справу повернуто на новий розгляд до суду першої інстанції.

За інформацією, наявною у Урядового уповноваженого, у 2009 році порушено 3 провадження за заявами по перегляд рішень національних судів на підставі рішень Європейського суду.

На виконання Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду" до Кабінету Міністрів України протягом 2009 року вносились "Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини", в яких повідомлялось про рішення, постановлені Європейським судом щодо України, про причини порушень Конвенції, констатованих Європейським судом, а також наводились заходи, які на думку Урядового уповноваженого необхідні для виконання зазначених рішень Європейського суду.

До Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ, Департаменту України з питань виконання покарань Урядовим уповноваженим направлялись інформаційно-аналітичні матеріали стосовно рішень Європейського суду у справах щодо України.

Крім того, відповідно до статті 5 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" Урядовий уповноважений протягом трьох днів від дня одержання повідомлення про набуття рішенням Європейського суду статусу остаточного повідомляє про суть порушення органи, причетні до порушення, яке було визнано Європейським судом, та органи, до повноважень яких належить вжиття заходів загального характеру для попередження звернень до Європейського суду щодо аналогічних порушень.

Окремо слід зазначити, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 222-р затверджено План першочергових заходів щодо усунення недоліків системного характеру, що призводять до невиконання рішень національних судів, одним із пунктів якого передбачається під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2011 рік кошти для фінансування видатків, пов'язаних з виконання рішень національних судів, за якими боржником є держава, органи державної влади, державні установи та організації, а також підприємства, на які поширюється дія Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна".

Урядом України приймаються усі можливі заходи з метою викоренення порушень прав людини передбачених не тільки Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, але й Загальної декларації прав людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року і в цьому намаганні Україні безперечно допомагає Європейський суд з прав людини, сприяючий виявленню істотних системних негараздів у правовому полі держави.

За матеріалами Щорічного звіту про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2009 році.

Перший заступник начальника

Головного управління юстиції

у Дніпропетровській області

Захарова О.В.


Актуально

ЩОРІЧНИЙ

огляд-конкурс на кращу організацію діяльності юридичної служби (юрисконсультів)


ГРАФІК

проведення планових комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності контори, архіву, нотаріуса


ГРАФІК

прийому і видачі інформаційних довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство


ДОРУЧЕННЯ

для територіальних управлінь юстиції


МКМР

"Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адмністрації"


Програма

правової освіти населення


Друковані видання

Висвітлення роботи Головного управлiння юстицiї у Дніпропетровській області


Офіційні видання Міністерства юстиції України

Офіційний вісник України

Перелiк

зареєстрованих нормативно-правових актiв


Перелiк

зареєстрованих друкованих засобів масової інформації

Публічний сайт

Єдиного реєстру арбітражних керуючих


Єдиний Реєстр громадських формувань

 


Річний план закупівель
на 2014 рік Річний план закупівель
на 2015 рік

Контакти

Архів подій

© 2004-2015 Головне територіальне управлiння юстицiї у Дніпропетровській області